European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

Projektoví partneři

Německo

 • Společnost pro rozvoj venkova, Spolková země Durynsko (Association for Rural Development in Thuringia)
 • Přátelé Země, Společnost na ochranu přírody (BUND-Thuringia- Friends of the Earth)
 • Technická univerzita Erfurt (University of Applied Sciences Erfurt, Institute for Traffic and Space)
 • Ministerstvo zemědělství, ochrany přírody a životního prostředí spolkové země Durynsko (Thuringian Ministry of Agriculture, Nature Conservation and Environment, Erfurt)

Česká Republika

 • Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
 • Občanské sdružení Oživení
 • Hnutí Duha (nefinancovaný účastník)

Rakousko

 • Ústav pro ochranu přírody (Institute for Nature Protection, Graz) ve spolupráci s Rakouskou společností pro ochranu přírody (Austrian League for Nature Conservation, Graz)
 • Společnost pro ochranu přírody spolkové země Burgenland (Association for Nature Protection Burgenland, Eisenstadt).

Slovensko

 • Slovenská agentura životního prostředí
 • REC – Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu

Maďarsko

 • Maďarský klub cyklistů (Hungarian Cyclist Club, Budapest
 • Castanea – společnost pro ochranu životního prostředí (Society for Environmental Protection)

Slovinsko

 • Přírodní park Goričko (Natura Park Goricko, Grad)
 • -Přírodní park Logarska Dolina (Nature Park Logarska Dolina, Solčava)

Bulharsko

 • Nadace ETP (Environmental Training Projects Foundation, Sofia)

Chorvatsko

 • Státní ústav ochrany přírody (State Institute for Nature Protection, Zagreb)

Vyhledávání