European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

9. Zadní Zvonková – Dolní Dvořiště

mapa1
mapa2

Délka: 55 km

Hraniční přechody:

Pestřice – Sonnenwald (T)
Ježová – Iglbach (T)
Koranda - St. Oswald (T)
Přední Výtoň – Guglwald (A,T)
Mnichovice – Dürnau (T)
Studánky – Weigetschlag (A, T)
Radvanov – Rading (T) - touristic trail not finished yet
Český Heršlák - Deutsch Hörschlag
Horní Dvořiště – Eisenhut (A, T) – touristic trail not finished yet

Další zajímavosti:

Vodní nádrž Lipno
Jasánky – přírodní rezervace
Sv. Tomáš – naučná stezka o pěstování stromů a lese
Vítkův kámen – hrad
Vyšší Brod – gotický klášter
Rybník - 1.koněspřežná železnice z Českých Budějovic do Lince (dnes patrný pouze násep)
Dolní Dvořiště – kostel sv.Jiljí z 15.století

Také zde je existují dvě větvě signálky – starší, která vedla těsně podél hranice a novější více ve vnitrozemí. Novější signálka ze Zadní Zvonkové klesá směrem od penzionu u Schwarzenberského plavebního kanálu. Po necelém kilometru se dostaneme na silnici, která vede do Přední Zvonkové. Tu signálka obcházela jižně přes Zvonkovský vrch. V současné době je zarostlá a neprůjezdná. Je tedy lepší pokračovat po silnici na Přední Zvonkovou.

Ze Zadní a Přední Zvonkové ((Hinter / Vorderglöckelberg) se do dnešní doby zachoval pouze kostel, který se nachází nedaleko plavebního kanálu. Po cestě do přední Zvonkové míjíme opuštěný objekt bývalé roty, polorozpadlý kravín a několik řadových domků.

Pokračujeme směrem po cyklotrase č.1033 směrem na východ a míjíme zaniklou obec Račín (Ratschin). Z té jsou dnes patrné pouze ruiny obvodových zdí a poničený památník Franze Josefa. Na křižovatce Straka se signálka odpojuje od červené značky KČT a pokračujeme necelý kilometr po cyklotrase 1033. Potom odbočí doprava směrem na Horní a Dolní Pestřice (Ober / (Unterstögenwald). Horní a Dolní Pestřice (Ober / Unterstögenwald).. Dolní Pestřice leží dnes částečně po hladinou vodní nádrže Lipno a Horní Pestřice byly kvůli zřízení hraničního pásma zlikvidovány. Cesta pokračujue souběžně s červenou trasou KČT.

Kousek po překonání Pestřického potoka (přírodní rezervace) se přiblížíme k další zaniklé osadě Kozí stráň (Geisleiten), z které dnes zbyly jen zarostlé základy. Je odtud nádherný výhled na Lipno. Cesta dále pokračuje částečně podél částečně po signálce Kyselovským lesem na bývalý Kyselov (Sarau). Bývalá osada dnes leží na dně lipenské přehrady. Vede odtud cesta na blízký hraniční přechod (bývalá budova pohraniční policie). Cestou k hraničnímu přechodu je hezky vidět dnes již zarostlý pás staré signálky z 50.let. Od Kyselova pokračuje signálka po mostě přes Rakovskou zátoku . Cestou můžeme v příkopě vidět smotaná klubka starého ostnatého drátu, po stranách cesty jsou ještě původní patníky a pozůstatky dřevěných sloupů s betonovým základem.

Signálka těsně za mostem otáčí na jih a jde těsně podél hranice až na rozcestí u Korandy. Na rozcestí je odpočívadlo s přístřeškem, informační tabulí s plánkem trasy a zajímavostmi, které jsou cestou. Po cestě je několik křížků. Nedaleko odtud se nacházely Horní a Dolní Hraničná (Unter / Obermarkschlag). V bývalé Dolní Hraničné jsou ještě patrné ovocné stromy a křížek.

Odtud signálka pokračuje asi 1 km na sever a poté se opět stáčí na jihozápad a poté na jihovýchod a uzavírá tak výběžek ČR. Nedaleko odtud ležela obec Jasánky (Asang). Jsou zde patrné ovocné stromy a křížek, podle některých průvodců se zde dají nalézt zbytky mlýna a dalších stavení. Odtud vede signálka k Rychnůvku , před kterým se stáčí více k hranici a cestou míjí další zaniklou obec Muckenschlag. Osada Rychnůvek (Deutsch Reichenau Bei Friedberg)pravděpodobně vznikla již ve 13. století Od roku 1893 zde byla pošta, která zajišťovala i přepravu osob. Po roce 1918 tu byly mimo jiné, byly tu tři hospody, dva výčepy lihovin, dva obchody s potravinami a dva se smíšeným zbožím, dvě trafiky. Škola, kterou míval Rychnůvek při faře od nepaměti, byla tehdy čtyřtřídní a navštěvovalo ji kolem dvou set dětí z několika přiškolených vesnic.

Cesta dále pokračuje kolem zaniklé obce Horní Ureš (Oberuresch),která byla dříve spojená s obcí Oedt na rakouské straně Z Oedtu je velmi pěkně vidět protilehlá stráň s bývalou obcí na našem území. Nyní je tam typický smíšený mladý les zarůstající ruiny.

Signálka dále pokračuje na východ a míjí další zaniklou obec Rožnov (Rosenau), kterou dnes připomíná jen zchátralý křížek. Cesta vede podél hranice a před osadou Pasečná míjí další zaniklou osadu Mezilesí (Multerberg). V roce 1910 tu bylo 32 domů, ve kterých žilo 165 lidí. O jedenáct let později se uvádí 31 domů se 150 obyvateli - a poté název Multergerg již jen figuruje v seznamu obcí zaniklých po roce 1945. Nedaleko odtud u silnice spojující Pasečnou a Spáleniště je pomník četnického velitele z Rychnůvku Antonína Měsíčka. Dne 21.9. 1938 zde byl ze zálohy zastřelen příslušníky Freikorpsu. Zemřel 23.9. 1938.

Signálka vede opět těsně podél hranice až k hraničnímu přechodu Přední Výtoň – Guglwald. Poblíž se nachází nepoužívaná budova pohraniční policie. Odtud pokračuje podél silnice na Kapličky a cestou míjí zaniklé obce Lhota (Stift), Mlýnská (Műhldorf) a Dobřín (Dobring).

Zaniklá obec Kapličky (Kapellen) existovala nejméně od roku 1278 při staré zemské ,,Helfenbergské cestě" z rakouského Altenfeldenu do Vyššího Brodu. V roce 1530 byla již sídlem rychty a její vliv neustále rostl. Při budování železné opony byla celá vesnice včetně kostela v roce 1959 srovnána se zemí. Kamenný kříž zde byl postaven po listopadu 1989. Železná věž je pozůstatek hlásky protivzdušné ochrany.

Cesta dále pokračuje k rašeliništi Kapličky. Podél cesty leží v trávě na jedné straně pozůstatky sloupů a na druhé straně zbytky ostnatého drátu. Také je možno vidět ještě stojící sloupy, naproti odpočívadlu u rašeliniště. Z Kapliček vedla signálka podél silnice do 5 km vzdálených Mnichovic. Podél cesty můžeme vidět několik křížků. Také zde míjíme několik zaniklých obcí.

Krásná Pole (Schőnfelden) dříve se zde intenzivně hospodařilo a dařilo se zde pšenici na hostie. Klášterní vyšebrodský pivovar zde měl ve středověku chmelnice. Spolu s ostatními okolními osadami měla obec Krásná Pole v r. 1910 125 domů a 903 obyvatel. Obdobně jako obec Kapličky byla Krásná Pole srovnána se zemí při vytváření hraničního pásma a železné opony. Po roce 1990 se zde trvale usadil 1 obyvatel, který však již zemřel.

Hodoň (Hornschlag) Blíže státní hranici se nacházely další dvě obce Adámky (Abdank)–první zmínka z roku 1530, v roce 1938 měly 35 obyvatel, kteří byli po válce odsunuti. V padesátých letech byla vesnice zbořena.

 

Frantoly (Frauenthal). Tato obec byla v 50. letech zbořena.

Signálka prochází Mnichovicemi (Minichschlag), kde prochází kolem bývalé roty PS. Cesta dále vede na Studánky a na její pravé straně je vidět průběh signálky. Po cestě míjí zaniklé obce Valdov (Waldau)a Bystrá (Schild). Na místě zaniklé obce Bystrá dnes stojí celnice.

Cesta dále pokračuje přes Dolní Drkolnou na Horní Dvořiště. Cestou míjí zaniklé obce Mlýnec (Lahrenbecher), Konrátov (Kainretschlag) a Svatomírov (Zwarmetschlag). Všechny tyto obce zanikly z důvodu zřízení pohraničního pásma v 50.letech.

Cesta dále pokračuje na hraniční přechod Dolní Dvořiště.


Vyhledávání