European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

13. Vranov nad Dyjí – Mikulov

mapa1
mapa2
mapa3

Délka: 72 km

Hraniční přechody:

Čížov – Hardegg (T)
Hnanice – Mitterretzbach (A,T)
Hatě – Kleinhaugsdorf (A,T)
Hevlín - Laa an der Thaya (A,T)
Jaroslavice - Seefeld/Kadolz (T)
Nový Přerov - Alt Prerau (T)
Mikulov – Ottenthal (A,T)
Znojmo – Retz (R)

Další zajímavosti:

Vranov nad Dyjí – vodní nádrž, hrad
Čížov – zachovalá část Železné opony
Hardeggská vyhlídka - poblíž Čížova
Býčí hora ( 536m)
Šobes – území bylo osídleno již v době kamenné, dnes vinohrady:)

Z křižovatky u Podmyče pokračovala signálka východním směrem. U obce Podmyče se nachází bývalý objekt PS, v současnosti využíván Správou NP Podyjí. Cesta vedoucí k objektu PS Podmyče jej obchází a vede přímo ke státní hranici. Signálka dále pokračovala podél severní strany rybníku U jejkala, za kterým vstupuje do Národního parku Podyjí. Vede asi tři kilometry na východ, poté se stočí na sever (nedaleko odtud se u státní hranice nachází buk, na který pohraničníci vyrývali za kolik to mají do civilu) a dostane se k prudkému klesání k Dyji. Před tímto klesáním se nachází otočka pro vozidla PS, protože klesání k Dyji je příliš náročné.

Po překonání řeky pokračovala signálka asi 500 metrů podél jejího břehu a potom opět prudce vystoupala z kaňonu Dyje. Odtud pokračovala směrem k Čížovu. Tento úsek je pro cyklisty uzavřený. Na kraji Čížova se nachází objekt bývalé roty, který je dnes využíván Správou NP Podyjí. V tomto úseku je možné vidět zachovalý úsek signálky s drátěným plotem a pozorovací věží (špak)

Cesta dále pokračuje směrem na Lukov a Novou Ves, které obchází poli jižní stranou. Nedaleko odtud se těsně u hranic nacházel Faltýskův mlýn, který zanikl z důvodu vytvoření hraničního pásma po roce 1945. Asi jeden kilometr jižně se nachází zřícenina Nového hrádku. Poté opět vstupuje do lesů NP Podyjí a po třech km opět klesá k toky Dyje, kterou překoná a pokračuje k Hranicím.

V místě, kde signálka překonává Dyji se nacházela lokalita Devět mlýnů (Neunmühlen). Jak název napovídá, do zřízení pohraničního pásma zde stálo 9 mlýnů na asi tříkilometrovém úseku. Byly zničeny ruskou armádu roku 1948, zachoval se jediný - Novohrádecký. Jeho majitel zde dožil a mlýn přirozeně zchátral. U Novohrádeckého mlýna se dochovaly studny, které nejsou nijak vidět a nejsou zakryté! Tento úsek se však nachází v 1.zóně NP a není přístupný.

Před Hnanicemi se nachází další objekt roty PS, ve kterém dnes sídlí pohraniční policie. V lese západně od Hnanic lze pohodlně přejet hranici do Rakouska. Poblíž se nachází hraniční přechod Hnanice - Mitterretzbach/Heiliger Stein a poblíž něho lze nalézt historický milník. Signálka dále pokračovala podél vinice u Šatova, který obcházela a za vesnicí překonává železniční trať na žel. Přechod Znojmo/Retz. Odtud signálka pokračuje rovnoběžně s hranicí nezalesněnou krajinou až k hraničnímu přechodu Hatě/Kleinhaugsdorf. Zde je přerušena obřím nákupním komplexem, který vznikl v bezcelní zóně.

Signálka dále pokračuje mezi vinohrady směrem na Jaroslavice a cestou míjí maloplošná chráněná území Laplberk, Mandloňová mez a Terasy u Ječmeniště, které leží asi v polovině cesty těsně u státní hranice. Zde se také nacházela osada Ječmeniště (Gerstenfeld), která zanikla z důvodu zřízení pohraničního pásma, a je zde objekt bývalé roty. Signálka vedoucí uprostřed polí obchází Jaroslavice jižní stranou a vede dále na východ směrem na Hevlín. V úseku mezi státní hranicí a Hevlínem překonává železniční trať, která od roku 1870 spojovala Brno a Vídeň a byla zrušena v roce 1945. Trať dnes končí v Hevlíně a zbytek trati na české straně čeká na opravu. Úsek z Laa an der Thaya k české hranici je již opravený a podle posledních zpráv by provoz mohl být obnoven v příštím roce.

Signálka se za Hevlínem stáčí k severu a vede souběžně s tokem Dyje až přírodní rezervaci Trávní dvůr. Je zde zachovalý několikadílný zbytek nivy Dyje se slepými rameny, malými vodními plochami, nivními loukami a charakteristickou vegetací. Je to významná lokalita s výskytem vodních a mokřadních ptáků, obojživelníků a hmyzu.

U obce Jevišovka byl na signálce vybudován dřevěný most přes Dyji, který byl v roce 2006 zbourán (buď spadl při povodních nebo byl preventivně stržen). Místo něj se staví nová lávka. Signálka se stáčí jižním směrem a obchází Nový Přerov, kde byl v květnu 2006 otevřen hraniční přechod Nový Přerov – Alt Prerau. Odtud signálka pokračuje směrem na Dobré Pole za kterým vedl souběžně s železniční tratí směrem k Mikulovu. Těsně před Mikulovem vstupuje signálka do CHKO Pálava. Po signálce zde vede cyklotrasa č.4 a 41.


Vyhledávání