European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

1. Trojmezí - Aš

mapa

Délka: 16 km

Hraniční přechody:

Trojmezí(Kaiserův Mlýn) – Dreiländereck (T)
Doubrava – Bad Elster (M)
Nové Domky-Neuhausen (T)
Hranice – Ebmath (T)
Aš – Selb(M)

Zajímavá místa:

Hranice (www.mestohranice.cz)– nejzápadnější město ČR
Rozhledna Háj
Benešův palouček u Aše – značeno KČT
(www.mestoas.cz)

Železná opona začínala poblíž městečka Hranice, které je nejzápadněji položeným městem v ČR. Trasa začíná na Trojmezí (Gottmansgrűn), kde se setkávájí hranice Čech, Bavorska a Saska. Původně zde byl hamr (Kaiserhammer), poprvé zmíněný v roce 1555. Na konci 19.století bylo Trojmezí prosperující vesnicí s mnoha domy, školou, hasičskou zbrojnicí a pěti hospodami. Vesnice byla po roce 1945 vysídlena a během následujících let byla téměř zničena. Historický hraniční kámen r roku 1772, který se zde nacházel byl nahrazen betonovým, téměř 3 metry vysokým pylonem.

Poblíž Hranic byli v roce 1952 zastřeleni Štefan Čitan a Jan Ondrejovič, mladí emigranti z Rumunska, kteří se pokusili překročit státní hranici. Padli do léčky, kterou na ně uchystal provokatér české výzvědné služby. Poté co je dovedl poblíž hranice, byli oba pohraničníky zastřeleni. Viníci byli v roce 1953 za tento čin odsouzeni, ale již v roce 1957 byli po amnestii propuštěni. Poblíž se nachází historický hraniční patník z roku 1884. Cesta z Trojmezí je značena červenou značkou KČT.

Cesta, která vedla podél bývalé signální stěny, začíná 2 km od Trojmezí poblíž Hranic. Nedaleko křižovatky jsou zbytky opevněného stanoviště pohraniční hlídky. Cesta pokračuje na jih podél přírodní rezervace Lužní potok a po dvou kilometrech přichází do zaniklé obce Pastviny(Friedersreuth). Pastviny leží asi 4 km jz. od Hranic. Vesnice vznikla asi počátkem 15. století. Před rokem 1945 byly Pastviny poměrně velkou vsí s téměř 1000 obyvateli. Po roce 1945 bylo odsunuto německé obyvatelstvo, vesnice sice nezanikla ale v 50. letech se ocitla těsně při hraničních zátarasech. To znamenalo rozsáhlé ničení takže téměř 90 procent domů bylo zbořeno. Období socialismu naopak „obohatilo” vesnici o nezbytná kasárna Pohraniční Stráže. Dnes tak patří Pastviny k nejmenším a nejzapomenutějším dosud osídleným lokalitám Ašska, trvale zde žije jen 15 obyvatel a několik dalších domků je zpustlých či využíváno jako rekr. chalupy.

Cesta vedoucí podél signálky pokračuje z Pastvin asi 3 km do zaniklé obce Újezd (Mähring). Je zde pěkný výhled na hraniční pásmo. Osada Újezd vznikla asi v průběhu 16. století, v okolí se těžila železná ruda a existoval zde hamr. Ves byla typická nepravidelnou zástavbou bez návsi, kromě toho k ní patřilo několik menších osad a velké množství samot rozptýlených v okolí (např. na hraničním potoce Rokytnice bylo 6 mlýnů, dnes stojí pouze jeden na německé straně). Před válkou zde žilo téměř 1000 obyvatel. Po odsunu r. 1945 zůstala velká část domů prázdná, v 50. letech vzniklo těsně za vsí hraniční pásmo a přes 90 procent zástavby bylo postupně zničeno. Dnes zde trvale žije pouze několik obyvatel a několik domů slouží jako rekr. chalupy. Osadě dominuje rozlehlý areál bývalých kasáren PS, proti němu bývalý hostinec (v 90. letech opuštěný). Nedaleko je opuštěná budova kravína, která maskovala opevněné stanoviště skryté hlídky s pancéřovou střílnou. Také zde můžeme nalézt zbytky středovekého tvrziště ze 14.století. Signálka pokračuje směrem k Aši přes úbočí Štítarského vrchu (716). Poblíž se nacházela vesnice

Štítary (Schildern) Osada se připomíná poprvé r. 1342, později byla stejně jako mnoho jiných v okolí majetkem Zedwitzů. Štítary byly menší zemědělskou vsí, v roce 1930 tu žilo málo přes 200 obyvatel. Po odsunu něm. obyvatel r. 1945 zůstala ves prakticky prázdná a v 50. letech se ocitla v těsné blízkosti hraničních zátarasů. Dnes zůstává z původní zástavby jediný dům. Kromě toho zde byly v 70. letech postaveny dvě panelové bytovky. Býval veškerá další zástavba zmizela bez výraznějších stop

Signálka se těsně před Aší potkává s kolejemi do Hranic, podél kterých vede asi 1 km. Dále obchází město Aš a dostaneme se po ní až k hraničnímu přechodu Aš/Selb. Zde byla stará cesta nahrazena silnicí spojující Česko a Německo. V Aši je možné navštívit evangelický kostel Nejsvětější Trojice. Tento kostel, původně z r. 1622 byl přestavěn barokně v letech 1747-49. Po požáru v r. 1960 zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo a východní věž, v níž byla zachována sakristie.


Vyhledávání