European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

8.Strážný – Zadní Zvonková

mapa1
mapa2

Délka: 29 km

Hraniční přechody:

Strážný – Philippsreut (A,T)
České Žleby - Bischofsreut(Marchhäuser) (T)
Stožec – Haidmühle (T)
Nové Údolí/ Třístoličník/ - Dreisessel (T)
Krásný Les - Breitenau (highway) (A)
Plechý – Plöckenstein (T)
Nová Pec/Říjiště – Holzschlag (T)
Zadní Zvonková – Schöneben (A,T)

Další zajímavosti:

Strážný – naučná Zlatá stezka, lyžování
Nové Údolí – historická železnice
Rosenauerova nádržka – používá se pro akumulaci vody při plavení dřeva Schwarcenberským kanálem
Trojmezí – na tomto místě se potkávájí hranice Čech, Německa a Rakouska
Plechý – (1378m) – největší vrchol české části Šumavy
Vodní nádrž Lipno – koupání, občerstvení
Zadní Zvonková – Schwarcenberský plavební kanál, kostel

Signálka se za hraničním přechodem stáčí k jihovýchodu a jde souběžně s červenou trasou KČT a cyklotrasou. Asi po 1,5 km míjí zaniklou obec Dolní Cazov (Unterzassau).V roce 1930 bylo v osadě 25 domů a 134 obyvatel německé národnosti. V roce 2005 nezachován žádný dům a osada zcela vylidněna.

Cesta dále pokračuje a míjí ,Horní Cazov (Oberzassau) který byl před 2.svět.válkou přibližně stejně velký. Postihl ho stejný osud – obec byla srovnána se zemí, protože se ocitla v hraničním pásmu. Cesta pokračuje k osaděMlaka (Moorhäuser), asi 2 km před ní je signálka neudržovaná a je nutné úsek objet po značené cestě. U osady Mlaka kříží naučnou Zlatou stezku. Na dvanácti zastávkách z Prachatic na hraniční přechod Mechový potok (Harlandbach, lidově „Grenzbachl") se turisté mohou seznámit s historií stezky, po které se dříve vozila především sůl, ale také drahé látky, jižní plody, mořské ryby, koření a víno. Na naučné stezky navazuje značení i na německé straně.

V úseku Mlaka – Nové Údolí je signálka již nezřetelná a je lepší pokračovat po červené trase KČT, která se se zbytky signálky několikrát kříží.

Cestou míjí další zaniklou osadu Krásná Hora (Schőnberg) která byla založena r. 1795. V roce 1874 zde byla postavena škola a ves měl v roce 1930 58 domů a 353 obyvatel. Cesta nás přivede do Nového Údolí (Haidmühle) Tato obec byla založená kolem roku 1800 a v roce 1823 měla již 22 domů. V listopadu roku 1910 sem pronikla z Černého Kříže železnice, čímž se celé jižní Šumavě dostalo přímého spojení s Bavorskem, a dosud poklidný lesní kout rázem ožil. V roce 1920 žilo v Novém Údolí již 273 osob, ve 30.letech zde byla zřízena stanice četnictva a finanční stráže, v osadě mimo jiné existovaly 2 hostince, taneční parket a nádraží. Po zřízení hraničního pásma bylo železniční spojení přerušeno a 14 km tratě vytrháno. V obci Nové Údolí přečkala do dnešních dnů jediná stodola, z domů pak žádný. Železniční osobní doprava byla do Nového Údolí obnovena po více jak 20 letech a to 30.června roku 1990. Spolek Pošumavská jižní dráha zde také vybudovala nejkratší mezinárodní železnici na světě! Na původním náspu tratě znovu položila koleje přes státní hranici v délce 105 metrů a obnovila přeshraniční provoz.

Vedení signálky bylo na následujícím úseku během 70. let v rámci vybudování elektronického systému střežení posunuto více do vnitrozemí. Původní cesta vedla blíže k hranici, ale v rámci přechodu z vysokonapěťového systému střežení bylo nutné zvětšit vzdálenost, kterou musel případný narušitel překonat po kontaktu se signální stěnou. Obě větve signálky těsně před Plešným jezerem (Plöckensteiner See) vstupují do klidové zóny NP Šumava a zde se spojují. Těsně před jezerem se nachází Trojmezí – zde se dotýkají hranice 3 států- Německa, Rakouska a Čech.

Signálka dále pokračuje klidovým územím Trojmezní smrčina. Cestou kříží cyklotrasu 1026, která vede po staré Rakouské cestě směrem k turistickému hraničnímu přechodu Nová Pec/Říjiště - Holzschlag. Kousek odtud se signálka opět dělí. Starší část vedla opět těsně podle hranice až k nynějšímu hraničnímu přechodu Zadní Zvonková. Novější část pak vedla více ve vnitrozemí. U Klápy , kde můžeme nalézt objekt bývalé roty, se novější část napojuje na komunikaci podél Schwarzenberského plavebního kanálu, podél kterého vede až do Zadní Zvonkové.


Vyhledávání