European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

6. Nemanice – Železná ruda

mapa1
mapa2

Délka: 70 km

Hraniční přechody:

Čerchov – Lehmgrubenweg (T)
Tři znaky - Drei Wappen (T)
Pod Třemi znaky – Brombeerriegel (T)
Ovčí vrch – Hochstrasse (T)
Starý Spálenec - Prennetriegelweg(Prennet) (T)
Všeruby – Gaishof (T)
Fleky – Hofburg (T)
Zadní chalupy – Helmhof (T)
Ostrý - Grosser Osser (T)
Železná Ruda - Bayer. Eisenstein (A,T)
Folmava - Furth im Wald (A,T, R)
Všeruby – Eschlkam (A)
Svatá Kateřina – Neukirchen (A)

Další zajímavosti:

Čerchov (Schwarzkopf) (1042) – nejvyšší vrchol Českého lesa s rozhlednou
Tři Znaky (Dreiwrappen) – přírodní rezervace, v kameni vytesané znaky tří historických území (Kurfiřství bavorské, Koruna česká ,Vévodství falcké). Značeno KČT, přístřešek.
Sokolova vyhlídka– na památku Rudolfa Sokola (1873-1927)
Babylon – možnost koupání
Výhledy – památník J.Š.Baara
Klenčí pod Čerchovem – museum J.Š.Baara
Hrádek (585) – památník Jana Sladkého-Koziny
Pec – dřevorubecká kaple sv.Prokopa
Domažlice – Chodský hrad, historické centrum
Nýrsko – vodní nádrž (koupání a táboření zakázáno)
Pajrek – zřícenina hrádku s vyhlídkou
Černé jezero (175 ha)– největší z osmi jezer ledovcového původu na Šumavě. V roce 199ˇ66 zde byly nalezeny bedny s německými dokumenty z 2.světové války. Ty zde byly ovšem umístěny československou tajnou službou a celá akce měla sloužit jako provokace západoněmecké tajné služby. Původ dokumentů byl posléze odhalen a akce byla neúspěšná. Železná Ruda – museum Šumavy, hrad, česko-bavorská železniční stanice

Popis: Zaniklá vesnice Lísková (Haselbach)se nacházela na staré obchodní stezce z Domažlic do Bavorska. Ves vznikla na počátku 17. století. Před válkou zde stálo 50 usedlostí a byl zde významný hraniční přechod. Po roce 1945 byla ves vysídlena a hraniční přechod uzavřen. Definitivně pak ves zanikla v 1. polovině 50. let po zřízení hraničního pásma kdy byly všechny objekty včetně staré celnice zbořeny. Až do roku 1990 tudy pak procházela pouze silnice do běžně nepřístupných Nemanic, lemovaná ve směru k hranici mohutnými zátarasy. Po roce 1990 byl hraniční přechod obnoven, dnes poměrně frekventovaný.

Od hraničního přechodu Lísková (Haselbach) pokračuje signálka směrem k západnímu úpatí Čerchova. Asi po 5 km se dostaneme na Malinovou horu, kde se nachází bývalá rota pohraniční stráže. Odtud signálka pokračuje směrem na jih. Po značené stezce se můžeme dostat k rozcestí na Stadionce, z kterého je značena cesta na vrchol Čerchova (1041,8 m.n.m.). Zde se od roku 1905 nacházela kamenná rozhledna, která nahradila starší dřevěnou stavbu. Pod druhé světové válce byly objekty přestavěny k vojenským účelům a až do roku 1990 využívány armádou. Vrchol byl veřejnosti nepřístupný.

Nedaleko odtud se nachází přírodní rezervace Tři Znaky s turistickým hraničním přechodem pro pěší. Odtud pokračujeme jižním směrem k bývalému Zámečku. Postavili ho sklářští podnikatelé, krátce v něm působili důstojníci SS a poté pohraniční stráž, která ho po opuštění nechala částečně zbořit.

Cesta dále pokračuje údolím zvaným Amerika až k další zaniklé obci Bystřice (Fichtenbach). Z té jsou dnes patrné jen zříceniny školy a mlýna. Nachází se zde také rota pohraniční stráže a nedaleko je pomník padlým z 1.světové války. Signálka prochází bývalou obcí a pokračuje těsně podél hranic a Chladné Bystřice k hraničnímu přechodu Dolní Folmava. Zde je signálka přerušena rozsáhlým parkovištěm pro kamiony a dalšími objekty.

Signálka dále pokračuje východním směrem a asi po dvou kilometrech se stáčí na sever. Zde míjí zaniklou osadu Kubička (Plassendorf).Tato osada vznikla v roce 1709 a tvořilo ji pouze osm usedlostí, které byly po válce vysídleny a v 50.letech zbořeny. Dnes je prakticky beze stop zástavby. Signálka se nedaleko odtud kříží s železniční tratí Domažlice – Furth.

Dále pokračuje ke Starému Spálenci před kterým uhýbá na východ směrem k další zaniklé obci Slatiny (Traxelmoos). Tato osada, založená počátkem 18.století,se nacházela jihozápadně od Maxova. Stávalo zde 11 usedlostí, které byly po roce 1945 opuštěny a v 50. letech zcela zbořeny. Dnes pouze louky, jediný statek který zde stojí je již těsně za hranicí na německém území. Nedaleko se nachází hraniční přechod Všeruby – Gaishof. Signálka dále pokračuje na východ a asi po 4 km překračuje Myslivský potok a míjí Myslivský rybník u Všerub. O něco více na západ se nacházela obec Myslív (Schneiderdorf). Ves byla založena kolem r. 1579. Nějakou dobu zde byla i sklárna. V roce 1930 měla ves 55 domů s německými obyvateli. Po odsunu r. 1945 byla ves zčásti dosídlena ale s počátkem socialismu odsud museli obyvatelé odejít kvůli vzniku hraničního pásma. Pak zde ještě přetrvávalo několik objektů využívaných pohraniční stráží ale i ty byly opuštěny a strženy poté co se počátkem 70. let prostor vsi ocitl „za dráty” které byly posunuty k silnici Všeruby-Maxov.

O kousek dále kříží signálka silnici na hraniční přechod Všeruby – Neuaign a pokračuje mezi poli směrem na bývalou obec Švarcavu (Schwarzau). Osídlení vzniklo asi koncem 17. století na tehdy ještě německém území, od r. 1707 pak součást Čech. Poté se Švarcava stala osadou nedalekého Šprymberka (nyní Pomezí).

Po vysídlení německého obyvatelstva, byly na počátku 50. let nataženy příhraniční dráty (v 70. letech posunuty až k silnici Všeruby-Pláně) a osada zcela zanikla. Signálka dále pokračuje k bývalé vesnici Sruby (Heuhof). Vesnice byla založena počátkem 16. století, pravděpodobně šlo o obnovu staršího zaniklého osídlení. K Čechám připadla až úpravou hranice r. 1707, zůstala ovšem vsí obývanou výhradně Němci. Před válkou zde bylo 21 domů. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a ves zůstala prakticky pustá, v 50. letech po vzniku hraničního pásma zlikvidována. Zůstal zachován jediný dům začleněný do dnes opuštěného areálu bývalé roty Pohraniční stráže.

Kousek za vesnicí signálka překračuje potok Kouba (Chambach) a pokračuje lesem k hraničnímu přechodu Fleky – Hofburg, kde míjí zelenou trasu KČT. Fleky (Flecken) je vesnice skládající se ze tří částí – Zadní, Střední a Přední Fleky. Po odsunu obyvatelstva v roce 1945 a vzniku hraničního pásma v 50.letech byla až do roku 1990 nepřístupná. V nejvíce zachovalé části Přední Fleky se zachovatl pomník obětem 1.světové války na bývalé návsi , pár starších domů a nevzhledné bytovky.

Signálka dále pokračuje náročným stoupáním přes Kameňák (751 m.n.m.) k hraničnímu přechodu Sv. Kateřina – Neukirchen. Zde také vstupuje do CHKO Šumava. Dále pokračuje přes Chodskou Úhlavu a zanedlouho se potkává s červenou trasou KČT a cyklotrasou se kterou pokračuje až mýtině U Zadních Chalup. Dále pokračuje údolím potoka Lomnice na východ, kde se u osady Hamerský Dvůr stáčí jižním směrem. Odtud pokračuje lesem až k osadě Hamry, kterou obchází. Cestou křižuje zelenou značku KČT a za Hamry se potkává s modrou značkou KČT, se kterou pokračuje souběžně asi 2 km údolím Bílého potoka. O kilometr dále se nachází přírodní rezervace Bílá Strž. Chráněn je především vodopád jako mimořádný přírodní výtvor, jsou zde však i obří hrnce, vymodelované na kamenech v řečišti potoka. Na stráních nad řečištěm se dochovaly zbytky původního lesa, který má pralesní podobu. Signálka jde po hranici přírodní rezervace, kříží červenou trasu KČT a po náročném stoupání se opět blíží ke státní hranici. Odtud pokračuje směrem k Černému a Čertovu Jezeru (přírodní rezervace). U Černého jezera stával v druhé polovině 19.století dřevěný altán, který po jeho vyhoření nahradila malá restaurace. Tu za první republiky přebudoval Klub českých turistů na dvoupatrovou ubytovnu. Když po roce 1989 opustili okolí jezera vojáci Pohraniční stráže, která zde měla posádku, po chatě zbyly jen téměř neznatelné zbytky základů.

Signálka dále pokračuje jižním směrem a cestou křižuje historické cesty - Dámskou a Reindláckou. Po krátkém klesání potkává prameny říčky Svarožná, podél které pokračuje až k hraničnímu přechodu Železná ruda - Bayer. Eisenstein.


Vyhledávání