European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

14.Mikulov – soutok Moravy a Dyje

mapa1

Délka: 37 km

Hraniční přechody:

Valtice – Schrattenberg (A,T)
Poštorná – Reintal (A, T)
Břeclav – Hohenau (R)

Další zajímavosti:

Lednicko-valtický areál (www.lednicko-valticky-areal.cz))
Mikulov (www.mikulov.cz)

Signálka pokračuje od hraničního přechodu Mikulov- Drasenhofen, poblíž kterého se nachází objekt bývalé roty PS, směrem na východ, podél železniční tratě. Po několika kilometrech se přiblíží k Sedleci, kde byla další rota PS. Odtud vede cesta mezi poli na jih směrem k Úvalům, které signálka obkroužila a pokračovala směrem k hraničnímu přechodu Valtice/Schrattenberg. Signálka dále vystoupala k objektu PS Valtice – Rajsna a je zde dobře patrný průsek v lese. O něco dále obchází zámecký park a pokračuje až k další rotě Valtice – Celnice.

Odtud vede na jihovýchod směrem k osadě Boří Dvůr, kde se nacházela stejnojmenná rota PS. Osadu obchází a stáčí se směrem k severovýchodu. Na začátku lesa, ke kterému je to asi 2 km od Bořího Dvora, se stáčí k východu a pokračuje směrem k přírodní rezervaci Františkův rybník a vede podél jižní strany rybníka až k železniční trati Břeclav /Hohenau. Poblíž se nachází místo, kde je možné neoficiálně ale pohodlně překročit hranici do Rakouska. Zde bývalo stanoviště Vašek, které bylo nejméně oblíbeným místem pro službu Bylo v blízkosti železničních mostů přes Dyji u Poštovné a střežily se z něj mosty a přístupové cesty k nim. Neoblíbené bylo hlavně kvůli blízkosti roty a z toho vyplývající hrozbě časté kontroly. Po mostě jezdily vlaky tahané velmi hlučnými rakouskými lokomotivami.

U železniční trati se napojuje zelená značka KČT a signálka dále pokračuje po ní až k mostu PS přes Dyji u Pohanska. Řeka je zde v jednom úseku mělčí. Této skutečnosti využili v roce 1974 nebo 1975 tři východní Němci k emigraci do Rakouska. Měli štěstí, protože mladý pohraničník ve špaku usnul a signální stěna nefungovala, což nebylo vzhledem k záplavám a hustým dešťům neobvyklé. Odtud vede cesta jižním směrem souběžně s oplocením obory Soutok. Na oplocení obory byl využity zbytky Železné opony. V oplocení jsou zachovány originální brány a branky, které používala PS. Po 4 km se dostaneme blízko loveckého zámečku Lány, kde byla dříve umístěna rota PS. Cesta dále pokračuje jižním směrem a pěti kilometrech se dostaneme k další rotě PS – Ruské domky. Celou touto oblastí prochází násep, který měl za úkol zabránit pravidelným záplavám celého území.

Jak zde, tak v celém okolí Břeclavi působil 4.prapor pohraniční stráže Břeclav. Prapor vznikl v roce 1951 jako součást 4. pohraničního oddílu MNB, reorganizovaného v lednu 1952 na 4. pohraniční brigádu MNB. V roce 1955 byl přečíslován na 5. prapor a v roce 1964 se vrátil ke svému původnímu názvu. Zanikl v roce 1966. K obnovení 4. praporu 4. brigády PS došlo 1973. Definitivně zanikl při zrušení Pohraniční stráže v roce 1991. Signálka dále pokračovala směrem na jih a asi po pěti kilometrech se dostává k soutoku řek Morava a Dyje, kde česká část bývalé železné opony končí.


Vyhledávání