European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

2. Aš – Cheb

mapa1
mapa2

Délka: 30 km

Hraniční přechody:

Libá/Dubina – Hammermühle (T)
Pomezí nad Ohří - Rathsamerweg(Schirnding) (M,T)
Libá - Liebensteiner Tor (T)

Zajímavá místa:

historické hraniční patníky - asi 100m od Greenway Železná opona, značeno KČT
34 km – odbočka do Libé (www.obec-liba.eu)(2 km) - hrad, občerstvení, není značena
37,5 km – muzeum keramiky Hohenberg (www.dt-porzellanmuseum.de)
vodní nádrž Skalka
Zelená hora – rozhledna, 1 km od Greenway Železná opona, značeno KČT
Cheb (www.mestocheb.cz)

Po necelých dvou kilometrech od hraničního přechodu se signálka opět odpojuje a je dále značena červenými značkami KČT. Podél cesty se v hojném počtu nacházejí historické hraniční kameny. Po několika kilometrech se od červené odpojí u vrchu Kozina (642). Dále pokračuje územím přírodního parku Smrčiny. Tato oblast byla před druhou světovou válkou vyhledávanou, jezdilo se sem na "letní byty”. Nedaleko leží město Libá (původne hrad Liebenstein), ke kterému vede od hranice pohodlná lesní cesta. Asi 2 km jižně od Libé se nad levým břehem Ohře nacházela vesnice Dubina (Eichelberg)

Ves se poprvé uvádí koncem 14. století a ve 30. letech v ní žilo téměř 700 obyvatel. Po odsunu něm. obyvatelstva r. 1945 se vesnice v 50. letech ocitla v těsné blízkosti zřizovaných příhraničních zátarasů a byla beze zbytku zbořena. Koncem 70. let tu byl postaven areál kasáren PS, který stojí dodnes. Naproti přes silničku od Libé je pomníček vojína tragicky zahynulého při „ochraně” hranic. Od vsi pěkný pohled přes údolí Ohře do SRN, zejména na protilehlé městečko Hohenberg s dominujícím hradem.

Signálka dále pohračuje směrem k hraničnímu přechodu Pomezí nad Ohří/Schirnding. Těsně před ním je nutné překonat Ohři po starém mostě a cesta se opět napojuje na asfaltovou silnici z hraničního přechodu. Zde se ráno, dne 3. března 1964 odehrála dramatická scéna. Tři mladíci a jedna dívka se pokusili projet zátarasy hranice v ukradeném samohybném děle, ve kterém přijeli až z Prahy. Zastavila je až třetí závora. Dívka byla zastřelena, když se snažila doběhnou do Německa a mladíci skončili ve vězení, kde jeden z nich zemřel při pokusu o útěk.

Nedaleko odtud se nacházela vesnice Pomezná (Markhausen) a osada Rybáře (Fishern), která pod ni spadala. Současné jméno Pomezná je novodobé, ves se vždy jmenovala Markhausen, české jméno ani neměla. Šlo o menší osadu Chebska, ve třicátých letech tu žilo něco málo přes 200 německých obyvatel. Ti byli po roce 1945 odsunuti, konec vsi znamenalo zřízení hraničního pásma v 50. letech. Osada vznikla asi ve 14. století, patrně současně se zdejší tvrzí která ležela v její západní části. Ta byla koncem 17. století přestavěna na mlýn. Objekt byl ještě ve 20. století obydlen, po roce 1945 zpustl a dnes z něj zůstává pouze torzo hranolové věže, přilehlá stavení zanikla beze zbytku. Kromě věže se ze vsi dochoval pouze jeden dům, dnes rekreační objekt. Ostatní zástavba zmizela. Z osady Rybáře (Fishern), která se dříve nacházela na obou stranách hranice dnes existuje pouze německá část (Bayerisch Fischern). Součástí vsi, o níž jsou první zmínky kolem roku 1300, byl vodní mlýn, který jako jeden z mála na Chebsku fungoval i za 2.sv.války a původně zásoboval obec i elektrickou energií. Nad Fischern měla být počátkem 40. let minulého století, po přemostění celého údolí, započata stavba tzv. Říšské dálnice, která měla spojovat východ a západ Evropy. Zůstal ale jen projekt. Německé obyvatelstvo nebylo po roce 1945 vyhnáno, ze strachu před divokým odsunem opustilo přes policejní dozor svoje domovy a uteklo přes Ohři do Bavorska. Most, který spojoval obě části Rybářů, byl záhy po roce 1945 odstraněn. V letech 1950-51 byly prázdné domy rozebrány na materiál a odstřeleny. Jediné, co se z původní české části dochovalo, je pramen kyselky u původního mlýnského náhonu. Od hraničního přechodu Pomezí vede signálka podél Zelené hory (637,4) , na jejímž vrcholu se nachází nově opravená kamenná vyhlídková věž (Bismark Turm). Současně je zde také umístěna televizní věž. Signální stěna dále pokračovala směrem k Chebu a po cca 2 kilometrech se stočila směrem jihovýchodním směrem. Odtud jsou to asi 3 km k hraničnímu přechodu Svatý Kříž – Waldsassen.


Vyhledávání